Betere hulp voor ouders die ingrijpende jeugdervaringen hebben meegemaakt: wil je meedenken?

Bent u ouder* van kinderen van 0 t/m 12 jaar, en heeft u ingrijpende jeugdervaringen meegemaakt? En wilt u ons helpen door mee te denken over betere hulp voor ouders zoals u? Dan horen we heel graag van u.

*U hoeft niet de biologische ouder te zijn


Ingrijpende jeugdervaringen

Veel mensen maken als kind één of meer ingrijpende jeugdervaringen mee. Bijvoorbeeld mishandeling, misbruik, verwaarlozing, getuige zijn van huiselijk geweld, of een ouder die minder beschikbaar was door psychische problemen, verslaving of een gevangenisstraf. Zulke ervaringen kunnen ook later in het leven nog invloed hebben. Bijvoorbeeld wanneer iemand zelf kinderen krijgt. Veel ouders lopen dan tegen vragen aan over de invloed van hun jeugd op de band met hun kind.

Betere hulp

Op dit moment is het zo dat als ouders hulp zoeken bij de opvoeding, er nog niet altijd voldoende aandacht is voor de invloed van ingrijpende jeugdervaringen. De Universiteit van Amsterdam is daarom bezig een module te ontwikkelen waarin ouders en hulpverleners samen met dit thema aan de slag kunnen.

We vinden het heel belangrijk dat ouders die zelf ingrijpende jeugdervaringen hebben meegemaakt, meedenken bij het ontwikkelen van deze module zodat die goed aansluit bij de behoeftes die ouders zelf hebben. Zo kunnen andere ouders in de toekomst beter geholpen worden.

De inspraaksessie

In mei 2024 houden we een inspraaksessie over dit thema. Dit kunt u verwachten:

· Een kleine groep van (ongeveer 5 ouders).

· Het is via beeldbellen en duurt anderhalf uur. Datum en tijd plannen we in overleg.

· Eenmalig. Na afloop kunt u aangeven of u nog een keer wilt meedenken of niet.

· We vragen jullie mening over betere hulp voor ouders die ingrijpende jeugdervaringen hebben meegemaakt. Ook zullen we onze eerste ideeën voor de module voor ouders aan jullie presenteren en jullie feedback vragen.

· U bepaalt zelf wat u wel en niet wilt delen. In de inspraaksessie zullen we niet ingaan op wat u heeft meegemaakt.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Mail dan: L.meijer2@uva.nl
 
Terug
Bovenaan